Thông tin văn bản số: 201/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 201/QĐ-BXD
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực 26/03/2024
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 201/QĐ-BXD ngày 26/03/2024 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
19/03/2024
19/03/2024
14/03/2024
13/03/2024
11/03/2024
08/03/2024
08/03/2024