Thông tin văn bản số: 14/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 14/VBHN-BXD
Ngày ban hành 06/10/2020
Ngày hiệu lực 06/10/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BXD ngày 06/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
17/04/2020
30/03/2020
23/03/2020
16/03/2020