Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thứ tư, 15/05/2024 16:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5602/UBND-CN ngày 23/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (viết tắt là Đồ án quy hoạch).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2049/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Về cơ sở, căn cứ pháp lý: Việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa căn cứ theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là có cơ sở (diện tích đất Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa đến năm 2030 là 300 ha và sau năm 2030 là 300 ha).

Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung Đồ án quy hoạch cần nghiên cứu, bổ sung làm rõ như: Phạm vi ranh giới lập Đồ quy hoạch chia cắt làm nhiều khu vực dẫn đến giải pháp kết nối hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, cấp điện...) của khu công nghiệp không được tính toán tổng thể, do đó cần nghiên cứu điều chỉnh phạm vi lập quy hoạch đảm bảo việc xác định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian tổng thể cho toàn khu công nghiệp Giang Quang Thịnh. 

Đề nghị bổ sung lý do, cơ sở pháp lý (lưu ý về nguồn gốc đất đai), tính khả thi và hiệu quả của việc đề xuất tồn tại khu dân cư Chí Cường 2 quy mô khoảng 2,34 ha trong khu vực khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, phù hợp với định hướng đã được xác định tại Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Giang Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Nghiên cứu quy mô, vị trí khu vực hành chính và trung tâm công cộng trong đồ án quy hoạch đảm bảo đủ diện tích xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, thiết chế công đoàn cho người lao động tại khu công nghiệp, sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận từ các phía.

Làm rõ vị trí, quy mô, diện tích sử dụng đất trong đồ án quy hoạch đến năm 2030 (quy hoạch giai đoạn ngắn hạn, dài hạn) đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,  Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030.

Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh chia cắt bởi tuyến đường Thành phố Thanh Hóa – Định Công (TH-ĐC) có chiều rộng lộ giới 53 m, cần làm rõ phương án kết nối đảm bảo an toàn giao thông cho khoảng 30.000 lao động (theo dự báo) trong khu công nghiệp; Bổ sung việc xác định chỉ giới xây dựng cho toàn khu công nghiệp, đặc biệt đối với khu vực tiếp giáp tuyến đường TH-ĐC nhằm đảm bảo cảnh quan, không gian chung của khu công nghiệp, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN:01/2021/BXD.

Bổ sung tích hợp giải pháp phòng cháy và chữa cháy trong Đồ án quy hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

Bổ sung các giải pháp, lộ trình huy động nguồn lực thực hiện đồ án quy hoạch; phân kỳ đầu tư theo giai đoạn không để lãng phí đất đai; bổ sung danh mục các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng theo các giai đoạn quy hoạch.

Rà soát thành phần hồ sơ, nội dung thuyết minh và quy cách thể hiện Đồ án quy hoạch đảm bảo tuân thủ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (lưu ý đối với đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, bản đồ quy hoạch giao thông phải thể hiện đến cấp đường phân khu vực).

Cơ quan tổ chức lập Đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và tính xác thực của số liệu, tài liệu sử dụng, không hợp thức hóa các sai phạm (nếu có) trong quá trình lập đồ án quy hoạch; đảm bảo sự thống nhất của số liệu sử dụng đất quy hoạch tại thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch sử dụng đất; sự tuân thủ quy định của pháp luật về quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch; đảm bảo công khai, đúng trình tự việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2049/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)