Hướng dẫn sử dụng tro, xỉ lò đốt làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp

Thứ ba, 30/01/2024 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 22/2023/MZNS-CV ngày 12/01/2024 của Công ty Cổ phần giấy Mục Sơn về việc hướng dẫn tro, xỉ lò đốt cho mục đích san lấp.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 489/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

Việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón, sản xuất thép và các cơ sở công nghiệp khác làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng là phù hợp với chủ trương của Chính phủ tại các Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014, Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại khoản 2, Điều 65, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường quy định: "Tro, xỉ, thạch cao được phân định là chất thải rắn công nghiệp thông thường và các chất thải rắn công nghiệp thông thường khác đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng do cơ quan có thẩm quyền ban hành được quản lý như đối với sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật thì áp dụng tiêu chuẩn của một trong các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển”.

Do đó, trường hợp tro, xỉ phát thải từ hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần giấy Mục Sơn đáp ứng được yêu cầu tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại và đã được phân định là chất thải rắn công nghiệp thông thường, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật tại TCVN 12249: 2018 Tro, xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung, thì có thể sử dụng làm vật liệu san lấp. Việc sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp được thực hiện theo Chỉ dẫn kỹ thuật "Sử dụng tro, xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp" được Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28/3/2019.

Ngoài ra, tro, xỉ của Công ty cổ phần giấy Mục Sơn có thể sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất các loại vật liệu xây nung và không nung, đồng thời nếu đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn sau thì có thể sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng:

- TCVN 6882:2016 Phụ gia khoáng cho xi măng;

- TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa và xi măng;

-TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn;

- TCVN 10379:2014 Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp sử dụng trong công trình đường bộ - Thi công và nghiệm thu;

-TCVN 7570:2006 cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 489/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)