Hướng dẫn về quy mô giường bệnh đối với dự án Bệnh viện đa khoa tại Phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thứ sáu, 26/01/2024 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã có công văn 441/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướng dẫn về quy mô giường bệnh đối với dự án Bệnh viện đa khoa tại Phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, các chỉ tiêu về sử dụng công trình, sử dụng đất đai của bệnh viện đa khoa trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng là các chỉ tiêu tối thiểu phải đạt được khi lập quy hoạch xây dựng. Đồ án quy hoạch xây dựng sẽ căn cứ vào điều kiện cụ thể để lựa chọn Tiêu chuẩn thiết kế đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng có hiệu lực tại thời điểm lập quy hoạch.

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu được phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 tại thời điểm QCXDVN 01:2008 còn hiệu lực áp dụng vì vậy các chỉ tiêu áp dụng phải và đã tuân thủ theo Quy chuẩn này. Nội dung này trong các quy chuẩn QCVN 01:2019/BXD và QCVN 01:2021/BXD thay thế QCXDVN 01:2008 không có sự thay đổi. Việc triển khai đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tại Phường 11, thành phố Vũng Tàu cần dựa trên đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt. Trường hợp cần thiết phải có sự thay đổi quy mô bệnh viện thì phải tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu (điều chỉnh tổng thể hoặc điều chỉnh cục bộ) theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 441/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)