Hướng dẫn xác định khối lượng bê tông

Thứ năm, 25/01/2024 15:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 407/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng hướng dẫn xác định khối lượng bê tông cho Dự án ĐTXD cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên TP Hải Phòng và thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh.

Do nội dung văn bản số 1320/BQL-PTDA chưa nêu rõ nội dung hợp đồng đã ký kết và hồ sơ hợp đồng liên quan đến việc xác định khối lượng bê tông, pháp luật áp dụng cho hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở dể hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hợp đồng đã ký kết giữa các bên thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, hồ sơ hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan để xác định khối lượng trong nghiệm thu, thanh toán và quyết toán theo hướng dẫn tại khoản 6 Mục I Phụ lục và kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 407/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)