Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ

Thứ ba, 02/01/2024 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/12/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1455/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồngđến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quan điểm. mục tiêu của Kế hoạch là bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về  phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được giao tại Nghị quyết số 14/NQ-CP để phân công tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả; đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

Các đơn vị chủ trì và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, thời gian quy định.

Kế hoạch gồm các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Về công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động: Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động đối với các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng nội dung liên quan đến xây dựng hệ thống đô thị thông minh, hiện đại.

2. Theo dõi các chỉ tiêu được phân công: Chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa của Vùng; Chỉ tiêu Tỷ lệ dân số đô thị đang sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung

3. Tổ chức lập, thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia

4. Xây dựng, hoàn thành các cơ chế chính sách có lồng ghép đặc thù của vùng để thúc đẩy sự phát triển của các đô thị của vùng: Xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn trình Quốc hội phê duyệt; Xây dựng đề xuất và dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị trình Quốc hội phê duyệt; Xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

5. Tham gia, phối hợp công tác điều phối vùng, thúc đẩy liên kết vùng: Đầu mối chuyên môn giúp lãnh đạo Bộ trong hoạt động Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng; Theo dõi việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo không gian phát triển vùng cân bằng, bền vững, kết nối hiệu quả các hành lang, vành đai kinh tế, các cực tăng trưởng và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông.

6. Đôn đốc các địa phương thực hiện và phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 14/NQ-CP

Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc (quy hoạch – kiến trúc) của các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng theo quy định pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao;

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch chung xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (đối với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng thuộc phạm vi quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội);

Phối hợp các Bộ ngành, địa phương trong vùng trong công tác quản lý quy hoạch – kiến trúc, tiếp tục phối hợp xây dựng và thực hiện đồng bộ các chính sách về di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, bệnh viện cần di dời ra khỏi trung tâm Thủ đô Hà Nội theo quy hoạch, kế hoạch.

Theo dõi, hướng dẫn quy hoạch đô thị theo phương thức TOD.

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra quá trình và tình hình phát triển hệ thống đô thị cả vùng; theo dõi, báo cáo chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa của vùng;

Theo dõi, đôn đốc thực hiện phát triển đô thị đảm bảo vai trò hạt nhân động lực, cực tăng trưởng, trung tâm vùng, trung tâm tiểu vùng và vai trò hỗ trợ đã được xác định trong quy hoạch vùng của các đô thị trong vùng.

Theo dõi, đôn đốc thúc đẩy hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các chỉ tiêu y tế, giáo dục, đào tạo đạt mức bình quân của đô thị thuộc 4 nước dẫn đầu ASEAN, đô thị thông minh (Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hải Phòng…).

Theo dõi, hướng dẫn các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng xây dựng định hướng phát triển về hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn.

Theo dõi, hướng dẫn các giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật cho 02 cực tăng trưởng của Vùng (Hà Nội, Hải Phòng) và các trung tâm vùng, trung tâm tiểu vùng nhằm huy động, phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng (công trình cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống giao thông đô thị,…) đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, thống nhất hiệu quả và bền vững, chủ động ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu;

Theo dõi, phối hợp với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng rà soát các công trình cấp nước, hướng dẫn kiểm soát, thực hiện bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước từ nguồn nước, nhà máy nước, hệ thống truyền tải và phương án dự phòng rủi ro cấp nước;

Theo dõi hoàn thành tuyến Metro tại Thủ đô Hà Nội; tuyến đường sắt đô thị kết nối Hà Nội với các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc; đường bộ cao tốc hướng tâm và các hệ thống đường vành đai vùng Thủ đô Hà Nội; tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đạt tiêu chuẩn; tuyến đường sắt liên vận đạt tiêu chuẩn quốc tế; tuyến đường sắt cao tốc tốc độ cao Bắc Nam (xây dựng đoạn Hà Nội – Vinh), tuyến Hà Nội – Hải Phòng, tuyến vành đai phía đông Hà Nội (đoạn Ngọc Hồi- Thạch Lỗi); các tuyến đường thủy, cảng quốc tế…

Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án đảm bảo an sinh nhà ở cho dân cư khu vực đô thị và nông thôn các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng, đặc biệt cơ chế thúc đẩy sự phát triển của nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các địa phương có công nghiệp phát triển nhanh, thu hút nhiều lao động;

Đôn đốc, theo dõi và hướng dẫn thực hiện cơ chế cải tạo, chỉnh trang chung cư hết niên hạn sử dụng, chung cư xuống cấp, mất an toàn đặc biệt ở các đô thị lớn.

Theo dõi, hướng dẫn sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khai thác, sử dụng vật liệu xây dựng.

Theo dõi, hướng dẫn, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý phát huy giá trị bản sắc văn hóa trong kiến trúc truyền thống khu vực đô thị, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1455/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)