Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Thứ năm, 28/09/2023 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4325/BXD-KTXD gửi bà Lưu Thị Thúy Hằng hướng dẫn việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.

Việc quản lý, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng là nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng, thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất, tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Đối với kiến nghị của bà Lưu Thị Thúy Hằng, do nội dung tại Văn bản ngày 27/7/2023 không nêu cụ thể thời điểm ký kết và căn cứ pháp lý của hợp đồng nên Bộ Xây dựng không đủ cơ sở hướng dẫn chi tiết về pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Vì vậy, đề nghị các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng căn cứ nguyên tắc nêu trên làm cơ sở rà soát, thỏa thuận và thống nhất việc thanh toán, quyết toán hợp đồng đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4325/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)