Hướng dẫn lập quy hoạch nông thôn tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thứ ba, 18/07/2023 15:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phúc đáp Công văn số 1223/SXD-QHKT ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng Sơn La đề nghị hướng dẫn lập quy hoạch nông thôn tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3113/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/01/2019, khu vực thác Chiềng Khoa thuộc xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ được xác định là điểm du lịch, được xác định là vùng nông thôn, không nằm trong vùng phát triển đô thị và trung tâm du lịch trọng điểm; UBND huyện Vân Hồ cần tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng xã Chiềng Khoa (cho toàn bộ ranh giới hành chính xã) tuân thủ các quy định tại Điều 29 Luật Xây dựng năm 2014. Khi thực hiện quy hoạch chung xã cần xác định các khu vực lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn (trong đó có khu tái định cư) đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; đồng thời đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với quy hoạch xây dựng nông thôn; đáp ứng các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điểm Du lịch thác Chiềng Khoa, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ được công nhận là điểm di tích cấp tỉnh năm 2018, để bảo tồn phát huy các giá trị của điểm di tích, gắn với tổng thể khu du lịch quốc gia Mộc Châu, đề nghị UBND tỉnh Sơn La và các đơn vị có liên quan xác định ranh giới khu vực bảo vệ di tích, tổ chức lập quy hoạch theo các quy định của Luật di sản văn hóa.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3113/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)