Điều chỉnh quy mô diện tích lập quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Đất Cuốc, tỉnh Bình Dương

Thứ năm, 03/08/2023 16:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/8/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3465/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho ý kiến điều chỉnh quy mô diện tích lập quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Đất Cuốc, tỉnh Bình Dương.

1. Khu công nghiệp (KCN) Đất Cuốc quy mô diện tích 553ha đã được xác định tại danh mục Quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương theo văn bản số 189/TTg-KTN ngày 15/02/2012 và số 173/TTg-KTN ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương lấy ý kiến Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy mô diện tích KCN Đất Cuốc từ 553ha thành 523,22 ha (giảm 29,78ha, tương đương giảm 5,34% diện tích toàn KCN) là thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 7 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

2. Việc xác định chuẩn xác quy mô diện tích, phạm vi ranh giới của KCN, làm cơ sở quản lý đất đai, lập quy hoạch xây dựng KCN là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị lưu ý làm rõ:

- Xác định rõ phạm vi diện tích mặt nước suối Tân Lợi và phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước, tiêu thoát nước tự nhiên theo quy định; đảm bảo việc quản lý đất phát triển KCN và hạ tầng thoát nước không chồng chéo, mâu thuẫn.

- Việc điều chỉnh ranh KCN lùi vào khoảng 100m theo dọc tuyến đường ĐH.436 để bố trí dân cư, thương mại dịch vụ cần làm rõ quá trình quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, phát triển dân cư tại khu vực này từ năm 2012 đến nay; đảm bảo không hợp thức hóa các sai phạm về đất đai, đầu tư xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, việc bố trí dân cư, thương mại dịch vụ tiếp giáp KCN cần đảm bảo tuân thủ các quy định về khoảng cách an toàn, vệ sinh môi trường ; phù hợp với phương án quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn tại quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên; quy hoạch chung xây dựng xã Đất Cuốc và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác có liên quan để bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện.

3. Trên cơ sở xác định cụ thể phạm vi ranh giới, quy mô diện tích KCN Đất Cuốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng KCN Đất Cuốc theo quy định pháp luật về xây dựng và quy định về quản lý phát triển KCN, khu kinh tế.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3465/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)