Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 11/11/2022 16:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2022, Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Tổ công tác lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay, đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, VIUP) đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy hoạch, chuẩn bị gửi lấy ý kiến rộng rãi lần 1. Bên cạnh đó, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) với vai trò là cơ quan lập Quy hoạch đã tích cực phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế thông qua các dự án nhằm chuẩn bị huy động tư vấn hỗ trợ góp ý cho các sản phẩm của Quy hoạch.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lập Quy hoạch, Tổ công tác đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét, có ý kiến chỉ đạo để tháo gỡ một số vướng mắc về điều chỉnh thời hạn, kế hoạch lập Quy hoạch cùng một số nội dung liên quan đến thành lập Hội đồng thẩm định và huy động tư vấn phản biện độc lập.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo có nhiều ý kiến gợi mở, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn theo những đề xuất kiến nghị của Tổ công tác, đồng thời đưa ra những góp ý giúp đơn vị tư vấn rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và nâng cao chất lượng dự thảo Quy hoạch trước khi gửi lấy ý kiến rộng rãi.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ Xây dựng, vì vậy các đơn vị thuộc Bộ phải tham gia một cách tích cực, hiệu quả. Trong đó, VIUP vừa thực hiện trách nhiệm tư vấn theo hợp đồng vừa thực hiện trách nhiệm của một đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, nên càng cần thiết huy động mọi nguồn lực, đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Đối với đề xuất của Tổ công tác về điều chỉnh thời hạn lập Quy hoạch, trên cơ sở những ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị giao Cục Phát triển đô thị phối hợp với tư vấn đề xuất thời hạn cụ thể để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề tổng hợp ý kiến chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, chú trọng đảm bảo chất lượng và tiến độ lập Quy hoạch, trong đó bám sát Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)