Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 31/08/2022 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng có cơ chế phù hợp, hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe tại các khu vực đô thị tập trung theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu bức thiết của Nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3860/BXD-HTKT trả lời như sau:

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong đó có Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật, Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn, tiêu chuẩn về hạ tầng giao thông đô thị đã hình thành hành lang pháp lý tương đối đầy đủ và là cơ sở cho việc đầu tư xây dựng bến, bãi đỗ xe trong đô thị. Trong đó, đã có những nội dung quy định bắt buộc về việc phát triển bến bãi đỗ xe, đặc biệt đối với các khu vực trung tâm, khu vực phát sinh nhu cầu đỗ xe lớn như trung tâm thương mại, công sở và các khu vực đầu mối giao thông công cộng khối lượng lớn.

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức rà soát tình hình thực tế về quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống bến bãi đỗ xe tại các địa phương. Kết quả rà soát cho thấy thực trạng phát triển bến bãi đỗ xe đô thị còn nhiều bất cập dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu. Hiện nay, bãi đỗ xe trong đô thị, đặc biệt là tại các khu vực trung tâm đô thị lớn như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh còn thiếu nhiều so với nhu cầu của người dân. Tỷ lệ đất xây dựng bến, bãi đỗ xe thực tế trên đất xây dựng đô thị đạt rất thấp so với Quy chuẩn và yêu cầu của các đồ án quy hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trang này là do khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng (đặc biệt là đối với các khu vực trung tâm đô thị); đồng thời do chính sách về đầu tư, giá, phí trong công tác đầu tư, xây dựng và khai thác bãi đỗ xe đô thị chưa thực sự khuyến khích thúc đẩy sự phát triển của bến bãi đỗ xe.

Bộ Xây dựng đang chủ trì xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội để nghiên cứu trong quá trình dự thảo các Luật nêu trên, theo hướng xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp, hấp dẫn các nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư xây dựng bến bãi đỗ xe đô thị

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3860/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)