Hướng dẫn Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội lựa chọn thành viên và cơ chế thanh toán cho Ban xử lý tranh chấp, gói thầu CP03

Thứ ba, 28/09/2021 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4007/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc lựa chọn thành viên và cơ chế thanh toán cho Ban xử lý tranh chấp, gói thầu CP03 (Hầm và các ga ngầm), thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

1. Việc quản lý, thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 1559/ĐSĐT-DA1:

- Hợp đồng gói thầu CP03 được các bên ký ngày 31/10/2015 và sử dụng nguồn vốn vay ODA, do đó hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 37/2015/ND-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Trong quá trình triển khai hợp đồng do Chủ đầu tư chậm trễ bàn giao mặt bằng dẫn đến phát sinh các khiếu nại của Nhà thầu về chi phí bổ sung. Chủ đầu tư và Nhà thầu không đạt được sự thống nhất về việc thanh toán chi phí bổ sung do chậm trễ bàn giao mặt bằng, nên Nhà thầu đã yêu cầu thành lập Ban xử lý tranh chấp đế giải quyết các nội dung khiếu nại. Việc thành lập Ban xử lý tranh chấp đã được quy định tại Điều 20 tại Điều kiện chung và Dữ liệu hợp đồng của Hợp đồng gói thầu CP03.

3. Đối với nội dung đề nghị hướng dẫn tại văn bản số 1559/ĐSĐT-DA1:

- Việc xử lý tranh chấp hợp đồng thông qua Ban xử lý tranh chấp đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Theo đó, hiệu lực kết luận hòa giải của Ban xử lý tranh chấp và Chi phí cho Ban xử lý tranh chấp đã được quy định lần lượt tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 45 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

- Việc lựa chọn thành viên Ban xử lý tranh chấp phải phù hợp với nội dung tranh chấp, kinh nghiệm xử lý tranh chấp, hiểu biết về pháp luật áp dụng trong hợp đồng, trình tự, thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

- Việc thanh toán, quyết toán các chi phí phát sinh do chậm trễ bàn giao mặt bằng và chi phí Ban xử lý tranh chấp phải đảm bảo phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết, tuân thủ quy định pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4007-BXD-KTXD_27092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4007/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)