Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án/ công trình sử dụng vốn đầu tư công theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp

Thứ ba, 28/09/2021 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3999/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc giải đáp một số vướng mắc trong quá trình triển khai dự án/ công trình sử dụng vốn đầu tư công theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm mục đích thu dung, điều trị các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19.

1. Việc quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng khẩn cấp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 28/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, thực hiện theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, sau khi quyết định đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp, người có thẩm quyền ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Các bước thực hiện dự án/công trình khẩn cấp được thực hiện đồng thời hoặc hoàn thiện hồ sơ sau để kịp thời triển khai thi công xây dựng công trình và đưa vào sử dụng theo yêu cầu của Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư công 2019, đề nghị liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện.

3. Để đáp ứng kịp thời về thi công xây dựng công trình khẩn cấp, theo quy định tại Điều 58 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ không yêu cầu lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khi thực hiện.

4. Theo nội dung của công văn, việc cải tạo cơ sở cũ của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh để khám và điều trị bệnh nhân Covid-19 được khởi công xây dựng từ năm 2020 trên cơ sở Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND Tp. Hà Nội về việc giao nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư công khẩn cấp nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình khẩn cấp. Theo đó, chủ đầu tư căn cứ vào quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư công 2019, Điều 22 Luật Đấu thầu, Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/2/2015 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3999-BXD-HDXD_27092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3999/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)