Hướng dẫn thủ tục thẩm định Dự án đầu tư xây dựng bến phụ 5.000 DWT trên cầu Cảng số 2 thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh

Thứ hai, 27/09/2021 15:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 32-BP/ANĐ3-KT ngày 20/7/2021 của Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 về việc công tác thẩm định Dự án đầu tư xây dựng bến phụ 5.000 DWT trên cầu Cảng số 2 thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3975/BXD-HĐXD ngày 27/9/2021 có ý kiến như sau:

Theo thông tin cung cấp tại văn bản số 32-BP/ANĐ3-KT, Dự án đầu tư xây dựng bến phụ 5.000 DWT trên cầu Cảng số 2 thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải là dự án nhóm C, loại công trình giao thông, cấp III; sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công, do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) quyết định đầu tư; xây dựng trên địa bàn hành chính xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án nói trên thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Sở giao thông vận tải thẩm định.

Đề nghị Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 nghiên cứu nội dung hướng dẫn nêu trên, chuẩn bị hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 và Tờ trình theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ để trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3975-BXD-HDXD_27092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3975/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)