Áp dụng cấp độ dẻo thấp (DCL) trong thiết kế dự án Marina cao tầng tại Tp. Hạ Long

Thứ tư, 25/08/2021 15:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3407/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long cho ý kiến về việc chấp thuận áp dụng cấp độ dẻo thấp (DCL) trong thiết kế dự án Marina cao tầng tại Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1. Về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động đầu tư xây dựng:

Việc thiết kế phải tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành có hiệu lực. Trong trường hợp này, số liệu động đất là trị số đỉnh gia tốc nền phải lấy đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “QCVN 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng”.

Theo Điều 23, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 thì tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng (trừ toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật).

Chủ đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở hoặc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý theo quy định tại Điều 8 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Về việc áp dụng cấp độ dẻo thấp (DCL) trong thiết kế kháng chấn công trình:

Theo hướng dẫn của TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất với động đất mạnh (ag≥0,08g) phải tính toán và cấu tạo kháng chấn. Tiêu chuẩn này khuyến cáo sử dụng cấp độ dẻo trung bình hoặc cấp độ dẻo cao. Do đó, nếu lựa chọn thiết kế kháng chấn sử dụng cấp độ dẻo thấp thì đơn vị tư vấn thiết kế phải chịu trách nhiệm với phương án của mình sao cho việc thiết kế an toàn và hợp lý.

Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho dự án, việc thiết kế kháng chấn phải đảm bảo chịu được động đất và các tổ hợp động đất với trị số đỉnh gia tốc nền quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “QCVN 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng” cũng như các tổ hợp tải trọng khác theo tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3407-BXD-KHCN_25082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3407/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)