Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11

Thứ tư, 05/05/2021 14:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/202 với nội dung kiến nghị :“Đề nghị trình Quốc hội ban hành Luật Phát triển đô thị và Nghị định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị để phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Nhà ở.”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1456/BXD-PTĐT xin trả lời như sau:

1. Về đề nghị trình Quốc hội ban hành Luật Phát triển đô thị

Bộ Xây dựng là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23 (tháng 4/2018) về dự thảo Luật. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới.

2. Về đề nghị trình ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị để phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Nhà ở

Thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, trong đó có lồng ghép một số nội dung điều chỉnh vấn đề dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình nghiên cứu xây dựng Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định hướng dẫn Luật để thống nhất quy định pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan làm cơ sở đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương đánh giá tình hình thực hiện (các năm 2016, 2018), tiếp nhận ý kiến đề nghị hướng dẫn bằng văn bản của địa phương, tổ chức các cuộc họp giao ban vùng, hội thảo khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; làm việc trực tiếp với nhiều địa phương thuộc 6 vùng trên cả nước. Ngày 21/9/2020, Bộ Xây dựng đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định, trình Chính phủ xem xét theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam để tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sắp tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1456/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)