Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công

Thứ sáu, 16/04/2021 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/4/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1252/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng VINA MEKONG về việc hướng dẫn xác định chi phí thiết kế BVTC các công trình thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1).

Mục 3.3.2 phần 3 (Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn) Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình quy định: chi phí thiết kế được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán của công trình được duyệt; trường hợp dự án gồm nhiều loại công trình thì chi phí thiết kế được xác định theo từng loại công trình và tính theo quy mô xây dựng trong dự toán của từng công trình được duyệt.

Đối với chi phí thiết kế các công trình thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) được xác định theo quy định tại Quyết định 957/QĐ-BXD, trường hợp các công trình (cống, đê bao) có quy mô, địa điểm xây dựng, yêu cầu về kết cấu, kiến trúc,… khác nhau; được tính toán, thiết kế riêng biệt; vận hành độc lập với nhau như đề cập tại văn bản số 002-0321/CV-VMEC nói trên thì chi phí thiết kế được xác định theo từng công trình và tính theo quy mô xây dựng trong dự toán của từng công trình được duyệt theo quy định tại mục 3.3.2 phần 3 Quyết định số 957/QĐ-BXD.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1252-BXD-KTXD_16042021_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1252/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)