Hướng dẫn về trình tự, thủ tục chấm dứt dự án đầu tư xây dựng

Thứ sáu, 19/02/2021 16:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 9790/SKHĐT-ĐKĐT ngày 28/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cho ý kiến hướng dẫn về trình tự, thủ tục chấm dứt dự án đầu tư xây dựng Câu lạc bộ giải trí thể dục thể thao Đức Anh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 500/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

1. Luật Xây dựng được Quốc hội ban hành từ năm 2003 và đến nay đã có ba lần sửa đổi, bổ sung, thay thế vào các năm: 2009, 2014, 2020. Hệ thống pháp luật về Xây dựng chỉ quy định về trình tự đầu tư xây dựng, không quy định về trình tự, thủ tục chấm dứt dự án đầu tư xây dựng khi không triển khai thực hiện theo giấy phép xây dựng.

2. Theo nội dung tại văn bản số 9790/SKHĐT-ĐKĐT nêu trên, dự án Câu lạc bộ giải trí thể dục thể thao Đức Anh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép đầu tư vào năm 1998 nhưng đến nay dự án chưa được tổ chức thực hiện. Việc chấm dứt dự án đầu tư được thực hiện theo pháp luật về Đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_500-BXD-HDXD_18022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 500/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)