Hướng dẫn thiết kế chiều cao trường học phù hợp QCVN 06:2021/BXD

Thứ tư, 05/01/2022 18:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/01/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 34/BXD-KHCN gửi Trường Trung học phổ thông Kinh hướng dẫn thiết kế công trình trường học phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình quy định tại Bảng H4, phụ lục H liên quan đến số tầng lớn nhất hoặc chiều cao phòng cháy chữa cháy cho phép của một số dạng nhà và công trình công cộng độc lập, trong đó có quy định bố trí công năng công trình trường học đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như sau: (1) Đối với công trình trường phổ thông và nội trú thiết kế không quá 5 tầng, yêu cầu thiết kế PCCC được áp dụng như đối với công trình độc lập; (2) Công trình trường phổ thông và nội trú thiết kế cao trên 5 tầng, phải áp dụng các yêu cầu thiết kế PCCC như đối với công trình hỗn hợp; (3) Chiều cao phòng cháy chữa cháy cho phép bố trí công năng dành cho học sinh từ tầng 4 trở xuống; (4) Không bố trí các phòng học cho học sinh lớp 1 ở tầng 4.

Trường hợp công trình trường Trung học phổ thông Kinh Đô (Uy Nỗ, Đông Anh, TP. Hà Nội), như trình bày tại công văn nêu trên, thiết kế: (1) Cải tạo Nhà A1: Cải tạo từ 04 tầng lên 07 tầng, diện tích sàn 538 m2. Trong đó, từ tầng 01 lên tầng 04, mỗi tầng gồm: 05 phòng học và các công trình phụ trợ cho 15 lớp cấp Tiểu học (tầng 4 không bố trí lớp học cho học sinh tiểu học); từ tầng 05 lên tầng 07 sử dụng làm các phòng thuộc khối hành chính quản trị, phòng họp, phòng cho giáo viên và nhân viên, kho, bếp nấu cho cấp Tiểu học; (2) Xây mới Nhà A2: 07 tầng, diện tích sàn 308 m2. Trong đó, từ tầng 01 lên tầng 04, mỗi tầng gồm: 03 phòng học và các công trình phụ trợ cho 12 lớp cấp THCS, từ tầng 05 lên tầng 07 sử dụng làm các phòng thuộc khối hành chính quản trị, phòng họp, phòng cho giáo viên và nhân viên, kho, bếp nấu cho cấp THCS; (3) Xây mới Nhà A3: 07 tầng, diện tích sàn 273 m2. Trong đó, từ tầng 01 đến tầng 04, mỗi tầng gồm 03 phòng học và các công trình phụ trợ cho 9 lớp cấp THPT, từ tầng 05 lên tầng 07 sử dụng làm các phòng thuộc khối hành chính quản trị, phòng họp, phòng cho giáo viên và nhân viên, kho, bếp nấu cho các lớp cấp THPT. Theo đó:

- Việc chỉ bố trí các lớp học dành cho học sinh từ tầng 4 trở xuống tại các nhà A1, A2, A3 là phù hợp với quy định chiều cao phòng cháy chữa cháy cho phép bố trí công năng chính (lớp học dành cho học sinh) của  quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và không phải thực hiện yêu cầu tại điểm 1.1.11 (QCVN 06:2021/BXD) về lập luận chứng giải pháp bổ sung, thay thế. Khi thiết kế PCCC cho các khối nhà của trường học nêu trên được áp dụng như đối với công trình hỗn hợp.

- Về mật độ xây dựng trường học, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8794:2011 Trường Trung học – Yêu cầu thiết kế đã có quy định tại điểm 4.2.3, Chủ đầu tư có thể lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8794:2011 trong quá trình lập hồ sơ thiết kế công trình.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_34-BXD-KHCN_05012022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 34/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)