Hướng dẫn về việc ký kết hợp đồng thực hiện các gói thầu quản lý dự án, thiết kế, thi công xây dựng và giám sát thi công công trình

Thứ ba, 04/01/2022 17:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5536/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH KAJIMA Việt Nam hướng dẫn về việc ký kết hợp đồng thực hiện các gói thầu quản lý dự án, thiết kế, thi công xây dựng và giám sát thi công công trình.

Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật không quy định nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế phải là các tổ chức độc lập về pháp lý và tài chính đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn khác; chỉ quy định đối với các dự án/công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Theo đó, trường hợp Công ty TNHH KAJIMA Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng thì được thực hiện các công việc như đã nêu tại văn bản số KVN/MOC/LET-2101.

Các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình phải đáp úng điều kiện năng lực, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng và an toàn đối với các công việc do mình thực hiện (cả trong trường hợp là thành viên liên danh) theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5536_BXD-KTXD_30122021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5536/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)