Bộ Xây dựng cho ý kiến về định mức xử lý nước thải

Thứ hai, 15/11/2021 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1325/SXD-KT&VLXD ngày 15/7/2021, văn bản số 1915/SXD-KT&VLXD ngày 29/9/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến về định mức xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 4710/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Theo văn bản số 1325/SXD-KT&VLXD, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến về định mức xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh. Tuy nhiên, hồ sơ xây dựng định mức gửi kèm theo văn bản số 1325/SXD-KT&VLXD là xây dựng định mức xử lý nước thải tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh rà soát về nguồn vốn đầu tư, phạm vi xử lý nước thải của Nhà máy nước thải tập trung để xác định rõ trách nhiệm lập, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

2. Trường hợp việc xây dựng định mức xử lý nước thải nêu trên làm cơ sở tính giá dịch vụ thoát nước áp dụng cho khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, thì theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ, đối với khu công nghiệp, giá dịch vụ thoát nước do chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp thỏa thuận với các chủ đầu tư trong khu công nghiệp và quyết định về mức giá; trước khi quyết định phải có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước và cơ quan quản lý giá tại địa phương. Do đó, việc xem xét phương án giá dịch vụ thoát nước (bao gồm cả định mức kinh tế - kỹ thuật) do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh lập thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý tại địa phương.

Tuy nhiên, tại văn bản số 1325/SXD-KT&VLXD, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh chỉ xin ý kiến hướng dẫn về định mức xử lý nước thải làm cơ sở xác định giá dịch vụ thoát nước tại Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, không có phương án giá dịch vụ thoát nước kèm theo. Hồ sơ định mức xử lý nước thải gửi xin ý kiến chưa có ý kiến tham gia của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo thẩm quyền.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu các quy định hiện hành có liên quan để việc xem xét giá dịch vụ thoát nước đảm bảo xử lý nước thải đúng quy định.

3. Một số lưu ý về chuyên môn đối với hồ sơ định mức gửi xin ý kiến

Hồ sơ xây dựng định mức xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh do đơn vị tư vấn (Công ty cổ phần tư vấn kinh tế xây dựng ACITT) lập theo phương pháp quan sát, theo dõi tại hiện trường làm cơ sở tính toán; do đó, khi xem xét hồ sơ xây dựng định mức xử lý nước thải, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cần lưu ý một số nội dung sau:

- Về định mức: Cần đảm bảo đầy đủ tên, thành phần công việc, đơn vị tính, thành phần hao phí, trị số hao phí và ghi chú những nội dung cần thiết (nếu có) theo quy định.

- Về phiếu theo dõi, khảo sát hiện trường: Quá trình xử lý nước thải là tổng hợp của nhiều công đoạn xử lý tại các khu vực khác nhau (bể lắng, bể khử trùng, bể selector…) nên định mức, đơn giá được xây dựng có tính chất tổng hợp. Do đó, phiếu khảo sát hiện trường cho một ca (hoặc một ngày) xử lý phải mô tả quá trình từ lúc bắt đầu đến kết thúc gắn với thời gian, khối lượng xử lý tại từng khu vực phù hợp với quy trình tổ chức thực hiện (theo hồ sơ định mức xử lý nước thải, đơn vị tư vấn tổ chức theo dõi riêng lẻ từng thành phần vật liệu, nhân công, máy và ghi nhận tổng khối lượng tiêu hao nên số liệu khảo sát chưa thể hiện tổng thể các nội dung công việc trong một ca sản xuất). Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh căn cứ thêm các số liệu vận hành thường xuyên tại nhà máy; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ xử lý nước thải…để xem xét định mức đảm bảo theo đúng quy định.

Ngoài ra, đề nghị rà soát và điều chỉnh tên hóa chất trong sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý của giai đoạn 1 và giai đoạn 2 phù hợp với các phiếu quan sát, theo dõi tại hiện trường và nguyên vật liệu của thành phần hao phí; bổ sung đơn vị thời gian hoạt động trong các phiếu quan sát, theo dõi tại hiện trường; rà soát hao phí nguyên vật liệu của hệ thống quan trắc chất lượng nước.

- Đối với ca máy, thiết bị, đơn vị tư vấn mới chỉ theo dõi, tính toán số lượng tiêu thụ về điện năng mà chưa xác định hao phí ca máy, thiết bị phục vụ vận hành dây chuyền nhà máy xử lý nước thải. Trên thực tế, các hao phí về điện năng này có thể xác định được chi phí theo hóa đơn tiền điện. Do đó, cần thuyết minh làm rõ các chi phí có liên quan đến ca máy, thiết bị vận hành xử lý nước thải trong phương án tính giá dịch vụ thoát nước đảm bảo nguyên tắc và phương pháp định giá theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4710-BXD-KTXD_12112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4710/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)