Hướng dẫn phân cấp thẩm quyền công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của các đơn vị hành chính, sự nghiệp

Thứ hai, 15/11/2021 16:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4699/BXD–KTXD gửi Bộ Y tế cho ý kiến về việc phân cấp thẩm quyền công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công từ 02 nguồn kinh phí nêu trong văn bản số 5115/BYT-KH-TC ngày 25/06/2021 của Bộ Y tế: nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước và nguồn thu được để lại để chi thường xuyên được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

Việc xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng có dự toán chi phí sửa chữa trên 500tr thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4699-BXD-KTXD_12112021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4699/BXD–KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)