Hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP

Thứ sáu, 13/01/2023 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/01/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 138/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định số 27/2022/NĐ-CP).

Theo đó, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công đối với các công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 138/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)