Điều chỉnh phân cấp công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 1kV đến 35 kV

Thứ ba, 13/10/2020 14:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1229/SCT-QLNL ngày 10/9/2020 của Sở Công Thương Hà Nam về việc đề nghị điều chỉnh phân cấp công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 1kV đến 35 kV.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4972/BXD-GĐ ngày 13/10/2020 có ý kiến như sau:

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, hướng dẫn phân cấp công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp ≤ 35kV là cấp IV, giao thẩm quyền cho người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế và chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu đối với các công trình này theo quy định để rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với các doanh nghiệp và phù hợp với quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Hiện tại Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng theo quy định của Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 trong đó có nội dung hướng dẫn về phân cấp công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp ≤ 35kV như đề cập của Sở Công Thương Hà Nam. Bộ Xây dựng, sẽ lấy ý kiến Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cơ quan quản lý điện lực và năng lượng tại địa phương để tiếp thu ý kiến và điều chỉnh phân cấp cho phù hợp với yêu cầu quản lý của Ngành điện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4972-BXD-GD_13102020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4972/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)