Hướng dẫn Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng và Tự động hóa Việt Nam nội dung liên quan đến chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Thứ hai, 04/03/2019 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 01/03/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 43/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng và Tự động hóa Việt Nam về nội dung liên quan đến chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì trường hợp Quý công ty thực hiện việc cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống quan trắc không thuộc lĩnh vực thi công xây dựng công trình. Do đó, khi Quý công ty thực hiện các công việc nêu trên thì không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

Trường hợp Quý công ty thực hiện các nội dung công việc khác như trong Văn bản số 02/2019/AUTECH, nếu không thuộc đối tượng là thiết bị lắp đặt vào công trình theo quy định tại Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 43/BXD-HĐXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_43-BXD-HDXD_01032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)