Kết luận thanh tra số 424/KL-TTr ngày 21/8/2017 đối với UBND H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nghĩa trang đô thị và một số dự án

Thứ sáu, 08/12/2017 09:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết luận thanh tra số 424/KL-TTr ngày 21/8/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với UBND huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nghĩa trang đô thị và một số dự án.  
 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
KLTT số 424.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)