Kết luận thanh tra số 441/KL-TTr ngày 22/8/2017 về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần tại các dự án

Thứ hai, 04/12/2017 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết luận thanh tra số 441/KL-TTr ngày 22/8/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần tại các dự án. 

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
KLTT Số 441.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)