Kết luận thanh tra số 478/KL-TTr ngày 20/9/2017 về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa

Thứ hai, 30/10/2017 09:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết luận thanh tra số 478/KL-TTr ngày 20/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa. 

 
Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
KLTT đối với Ban QLDADT công trinh giao thông Khánh Hòa.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)