Về trách nhiệm trong việc xin cấp các loại giấy phép liên quan đến môi trường cho nhà chung cư

Thứ tư, 20/03/2024 17:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/3/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 1208/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần Bất động sản HANO-VID (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn trách nhiệm trong việc xin cấp các loại giấy phép liên quan đến môi trường cho nhà chung cư sau khi đã bàn giao hệ thống xử lý nước thải cho Ban quản trị nhà chung cư.

Pháp luật nhà ở chỉ có quy định về việc quản lý vận hành nhà chung cư, không có quy định về việc cấp các loại giấy phép liên quan đến môi trường cho nhà chung cư. Các nội dung này thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1208/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)