Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ hai và tại kỳ họp bất thường, Quốc hội Khóa XV

Thứ hai, 28/03/2022 17:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ hai và tại kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV, được Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Xây dựng theo văn bản số 580/VPCP-QHĐP với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng, vai trò trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành đối với các công trình, dự án còn nhiều hạn chế, thể hiện qua chất lượng kém, tiến độ chậm trễ hoặc liên tục đề nghị tăng thêm vốn đầu tư… gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng tới đời sống của Nhân dân.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1002/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Trong thời gian gần đây, pháp luật về đầu tư xây dựng đã từng bước được  hoàn thiện với các mục tiêu đảm bảo đồng bộ hệ thống pháp luật; công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường phân cấp, nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý tại địa phương, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. Ngày 17/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 với các quy định nhằm phân định rõ chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng với chức năng quản lý của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phù hợp với từng loại nguồn vốn sử dụng; làm rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí để phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong thực tế... Cùng với việc hoàn thiện các quy định pháp luật, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong hoạt động xây dựng cũng đã được chú trọng. Theo đánh giá chung, đến nay, có thể thấy công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên cả nước đã được thực hiện nghiêm túc và phát huy hiệu quả.

Đối với kiến nghị của cử tri Đà Nẵng, Bộ Xây dựng xin ghi nhận và đề nghị được làm rõ thêm các thông tin cụ thể về các công trình, dự án chất lượng kém, chậm tiến độ, tăng vốn đầu tư… để xác định vấn đề tồn tại là trong quy định pháp luật hay trong triển khai thực hiện, để từ đó có giải pháp khắc phục.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1002/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)