Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường, Quốc hội Khóa XV

Thứ hai, 28/03/2022 18:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh hệ thống giao thông hiện nay chưa đáp ứng được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, thiếu đồng bộ, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh không đảm bảo khiến cho các đô thị Việt Nam nói chung và các khu vực nội thành của một số thành phố lớn nói riêng đang phải đối diện với tình trạng ùn tắc, thiếu hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường. Cử tri đề nghị cần có quy hoạch tổng thể về giao thông đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép xây dựng chung cư cao tầng trong khu vực nội đô và nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị cho phù hợp, đảm bảo không gian cho quy hoạch cây xanh, thiết chế văn hóa và dịch vụ công cộng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng  đã có công văn 1004/BXD-HTKT xin được trả lời như sau:

Quy hoạch giao thông đô thị là một nội dung quan trọng trong các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, quy hoạch giao thông đô thị của các thành phố trực thuộc Trung ương được lập thành một đồ án chuyên ngành riêng. Đến nay, cả 05/05 thành phố trực thuộc Trung ương đã có đồ án quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị được phê duyệt.

Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu và triển khai thực hiện nhiều giải pháp (đặc biệt là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh) để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nhưng hiệu quả vẫn còn thấp do việc đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị theo quy hoạch còn chậm, thiếu đồng bộ và nguồn vốn đầu tư công nhiều khó khăn. Để giải quyết tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; trong đó có những giải pháp như đề xuất của cử tri.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1004/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)