Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 28/03/2022 18:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV tại văn bản số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022 với nội dung kiến nghị: “Hiện nay, việc chuyển đổi đơn vị quản lý sử dụng công trình cấp nước tập trung không thực hiện được do Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 5517/VPCP-NN ngày 08/7/2020 đã chỉ đạo:“Trước mắt, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung giữa nguyên hiện trạng. Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc quản lý, vận hành công trình bảo đảm thông suốt, hiệu quả, tránh thất thoát tài sản công cho đến khi các quy định mới được ban hành” đã gây khó khăn trong quá trình vận hành, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho nhân dân. Đề nghị nghiên cứu, sớm ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch để việc chuyển đổi và bàn giao các công trình cấp nước tập trung được thực hiện đúng quy định”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1003/BXD-HTKT trả lời như sau:

Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (gọi tắt là Nghị định) do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5243/VPCP-NN ngày 14/6/2019 của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, dự thảo Nghị định đã hoàn thành, đã lấy ý kiến Thành viên Chính phủ và sớm được ban hành trong thời gian tới; nội dung của Nghị định sẽ tháo gỡ các vướng mắc nêu trên của cử tri tỉnh Nam Định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1003/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)