Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 11

Thứ sáu, 28/05/2021 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 11 do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Tại Khoản 3, 4 Điều 1, Quyết định số 714/QĐ-TTg  ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020, có quy định UBND cấp tỉnh được phép thu hồi các lô nền này để giao cho các hộ gia đình khác hoặc bán đấu giá. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Long An vướng cơ chế không được bán vượt 30% số lô nền sinh lợi trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018. Đề nghị sớm xem xét, cho tỉnh được bán lô nền sinh lợi trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vượt 30% số lô nền sinh lợi trong tổng số lô nền cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh, nhằm tránh lãng phí trong đầu tư”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1943/BXD-QLN trả lời như sau:

Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và có thêm kinh phí phục vụ việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong các cụm, tuyến dân cư, Thủ tướng Chính phủ đã quy định UBND cấp tỉnh được quyết định tỷ lệ số lô nền bán sinh lợi trên từng cụm, tuyến dân cư nhưng không vượt quá 50% số lô nền của từng cụm, tuyến và không vượt quá 30% tổng số lô nền trên địa bàn toàn tỉnh (tiết 3 điểm b khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/5/2004; khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018).

Theo báo cáo số 2490/SXD-NBĐS ngày 02/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Long An (được gửi kèm cùng văn bản số 1077/UBND-KTTC của UBND tỉnh Long An) thì tỉnh có 14.478 lô nền sinh lợi trên tổng số 33.944 lô nền trong tổng số 165 dự án cụm, tuyến dân cư được đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1; trong đó, số lô nền sinh lợi đã bán là 12.700 lô, chưa bán 1.778 lô.

Tuy nhiên, việc xác định số lô nền sinh lợi là 14.478 lô (tương đương 42,65%, vượt mức quy định là 12,65%) và việc bán 12.700 lô nền sinh lợi tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ (tương đương 37,4%, vượt mức quy định là 7,4%) là chưa đúng với tỷ lệ được quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

Để có cơ sở trả lời UBND tỉnh Long An về nội dung này, Bộ Xây dựng đã trao đổi và đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An (là đơn vị thường trực Chương trình của tỉnh) thực hiện rà soát và làm rõ số liệu lô nền sinh lợi trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình của địa phương. Ngày 21/5/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1805/BXD-QLN gửi UBND tỉnh Long An để tháo gỡ vướng mắc trong việc bán lô nền sinh lợi trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1943/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)