Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9

Thứ năm, 23/07/2020 15:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị nâng mức hỗ trợ tiền vay cất nhà (là 25 triệu đồng) không đủ để cất nhà theo giá xây dựng hiện nay mặc dù địa phương có hỗ trợ thêm 35 triệu đồng từ ngân sách và nguồn quỹ vận động xã hội hóa (theo quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 về Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 216-2020; Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015)”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3542/BXD-QLN ngày 23/7/2020 trả lời như sau:

Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh việc một hộ gia đình được vay ưu đãi 25 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội thì cần có sự tham gia đóng góp từ gia đình, dòng họ và cộng đồng để các hộ gia đình có thể xây dựng một ngôi nhà có diện tích tối thiểu 24m2, tuổi thọ trên 10 năm, có giá thành xây dựng khoảng 40 triệu đồng. Mức vay ưu đãi 25 triệu/hộ cơ bản phù hợp với đa số đối tượng tại các vùng miền trên cả nước. Việc địa phương có hỗ trợ thêm 35 triệu đồng từ ngân sách và nguồn quỹ vận động xã hội hóa là một việc làm hết sức cần thiết, giúp cho các hộ nghèo có thêm kinh phí xây dựng nhà ở. 

Đối với trường hợp hộ nghèo tại vùng sâu, vùng xa, hộ già cả, neo đơn... gặp khó khăn trong việc xây dựng nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thể phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương và các tổ chức đoàn thể khác tham gia xây dựng để góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình được hỗ trợ.

Về đề nghị nâng hạn mức cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh An Giang để tổng hợp, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3542/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)