Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9

Thứ ba, 21/07/2020 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020 với các nội dung kiến nghị:

1. “Cử tri đề nghị trình Quốc hội sớm xem xét ban hành Luật quản lý phát triển đô thị để thành phố Hải Phòng triển khai các quy định về phát triển đô thị, đồng bộ với các Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Đầu tư... theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt”.

2. “Cử tri phản ánh, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị được ban hành từ trước khi Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai...được Quốc hội sửa đổi, đến nay quá trình thực hiện có nhiều bất cập, thiếu đồng bộ trong các quy định pháp luật về công tác quản lý, phát triển đô thị. Đề nghị Chính phủ rà soát sửa đổi Nghị định số 11/2013/NĐ-CP cho phù hợp, thống nhất các quy định có liên quan đến các luật”.

Về các kiến nghị nêu trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 3475/BXD-PTĐT xin được trả lời như sau:

1. Về đề nghị trình Quốc hội sớm xem xét ban hành Luật quản lý phát triển đô thị:

Bộ Xây dựng là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23 (tháng 4/2018). Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

2. Về đề nghị Chính phủ rà soát sửa đổi Nghị định số 11/2013/NĐ-CP

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về Quản lý đầu tư phát triển đô thị được Chính phủ ban hành ngày 14/01/2013 và có hiệu lực ngày 01/3/2013. Sau thời điểm đó, nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như: Luật Nhà ở năm 2014; Luật Đất đai năm 2013; Luật Kinh doanh bất động sản năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2014 đã được ban hành. Năm 2016, Bộ Xây dựng đã đề xuất Chính phủ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Tuy nhiên, cuối năm 2016 Bộ Xây dựng đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý dừng việc soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, để xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị, sử dụng các kết quả nghiên cứu đã có khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, trong đó có lồng ghép một số nội dung điều chỉnh vấn đề dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan làm cơ sở đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương đánh giá tình hình thực hiện (các năm 2016, 2018), tiếp nhận ý kiến đề nghị hướng dẫn bằng văn bản của địa phương, tổ chức các cuộc họp giao ban vùng, hội thảo khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long; làm việc trực tiếp với nhiều địa phương thuộc 6 vùng trên cả nước. Bộ Xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng để trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3475/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)