Bộ Xây dựng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang gửi tới kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khoá XIII

Thứ sáu, 09/01/2015 16:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 09/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD-QLN trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang gửi tới kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị: Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng mô hình nhà tránh bão (chịu được bão cấp 12) hỗ trợ cho người dân thuộc các huyện nghèo, huyện cù lao, các địa phương ven biển để trú bão an toàn và lâu dài trong các mùa mưa bão. Vì hiện nay, mỗi khi có thông báo bão thì các cấp chính quyền địa phương ở cù lao phải di chuyển dân sang đất liền để tránh bão, gây tốn kém kinh phí và mất nhiều thời gian.

Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm đến việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Trong những năm vừa qua Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân về nhà ở: Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 1548/QĐ-TTg ngày 05/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 1) và Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2); Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ trên 2.400 hộ có nhà ở an toàn, ổn định. Thực hiện chương trình 167 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ 11.452 hộ nghèo có nhà ở ổn định.

Để tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ. Triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ hỗ trợ nhà ở cho 8.833 hộ nghèo, trong đó có các hộ nghèo cư trú tại các huyện nghèo, các huyện cù lao, các địa phương ven biển. Nhà ở hỗ trợ đảm bảo 3 cứng và có khả năng phòng, tránh bão. Dự kiến Chương trình sẽ được triển khai thực hiện từ 2015 đến hết năm 2020.

Ngoài ra, để tăng cường khả năng chống bão cho các công trình xây dựng và nhà ở, Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng đã xuất bản tài liệu “Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai” được biên soạn dưới dạng một hướng dẫn kỹ thuật, bao gồm các loại hình thiên tai như: bão tố, lũ lụt, động đất và các biện pháp công trình như quy hoạch phòng chống lũ lụt và triều cường, thiết kế nhà và công trình phòng chống bão và động đất, thiết kế các công trình thuỷ lợi phòng chống thiên tai và sửa chữa công trình sau thiên tai. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các cấp cần tổ chức phổ biến cho nhân dân thực hiện nhằm phòng chống có hiệu quả thiên tai.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 39/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)