Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Thứ tư, 19/02/2014 10:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 252 /BXD-QLNtrả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: Cử tri nhiều nơi bức xúc về tình hình thực hiện các dự án tái định cư của chủ đầu tư các dự án có thu hồi đất của người dân. Nhiều khu tái định cư trên phạm vi cả nước có hạ tầng cơ sở không đảm bảo, như: không có hệ thống cấp thoát nước (hoặc có nhưng không sử dụng được); hệ thống điện, đường, kè chống sạt lở,…không đảm bảo; quỹ đất bố trí cho sản xuất không đáp ứng đủ yêu cầu sản xuất của nhân dân; việc chuyển đổi nghề nghiệp, sản xuất, buôn bán để mưu sinh gặp nhiều khó khăn. Những hạn chế trên đã dẫn đến nhiều hệ lụy, gây khó khăn cho nhân dân vùng tái định cư, dẫn đến trường hợp người dân phá rừng để có đất sản xuất, quay trở lại nơi ở cũ, hoặc gặp nhiều khó khăn trong mưu sinh do thay đổi địa điểm, môi trường sống, bất hợp tác trong việc di dân cho các dự án khác. Đề nghị Chính phủ tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, chính quyền các cấp, các nhà đầu tư thực hiện các dự án di dân tái định cư phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về việc tái định cư cho nhân dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

Về vấn đề nhà ở tái định cư, Bộ Xây dựng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư (có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2013). Có thể nói, lần đầu tiên việc phát triển và quản lý nhà ở tái định cư được áp dụng thống nhất trên cả nước. Theo quy định của Nghị định này, phát triển nhà tái định cư phải tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phải đảm bảo đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội; tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, xây dựng. Do vậy, các chủ đầu tư các dự án tái định cư phải bố trí được quỹ nhà ở tái định cư đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội, bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng xây dựng và an toàn trong sử dụng và phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương trước khi tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, phát triển nhà ở tái định cư phải bảo đảm nguyên tắc để các hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư có điều kiện ở, sinh hoạt, sản xuất tốt hơn hoặc tương đương nơi ở cũ.

Về vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân tái định cư đã được quy định trong Luật đất đai sửa đổi và các Nghị định hướng dẫn Luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 252/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)