Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 39 thuộc Chi nhánh công ty cổ phần khảo sát và xây dựng - USCO tại Miền Trung

Thứ sáu, 28/04/2023 14:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/04/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 121/GCN-BXD về việc Chi nhánh công ty cổ phần khảo sát và xây dựng - USCO tại Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 260 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Mã số thuế: 0100107123-003

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng Quy Nhơn.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 260 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 39

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 39 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý vữa cho bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông (gạch bê tông cốt liệu xi măng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý đất sét để sản xuất gạch ngói; Kiểm tra kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Phân tích thành phần hóa học đất sét, vật liệu xây dựng; Phân tích hóa nước; Thử nghiệm đá xây dựng; Đất gia cố bằng chất kết dính và hỗn hợp xi măng đất; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông; Thử nghiệm bentonite; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_121-GCN-BXD_27042023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 121/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)