Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 451 thuộc Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Xây dựng Tổng hợp H.A.I

Thứ sáu, 29/07/2022 14:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 223/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Xây dựng Tổng hợp H.A.I đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0303241967.

Địa chỉ: B361 Bis, Đường ĐHT 27, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: B361 Bis, Đường ĐHT 27, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 451

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 451 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thí nghiệm cơ lý gạch block bê tông; Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm cơ lý gạch Terrazzo; Thí nghiệm gạch xi măng lát nền; Thí nghiệm cơ lý ngói lợp, ngói xi măng; Thí nghiệm vải địa kỹ thuật, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Sản phẩm kính xây dựng; Thí nghiệm nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 401/GCN-BXD ngày 28/7/2017.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_223-GCN-BXD_29072022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 223/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)