Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1902 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 5

Thứ sáu, 17/09/2021 15:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/09/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 192/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông 5 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 2900494549;

Địa chỉ: số 314, Nguyền Văn Cừ, p. Hưng phúc, TP. Vinh, Nghệ An.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ: số 314, Nguyễn Văn Cừ, p. Hưng phúc, TP. Vinh, Nghệ An.

Mã sổ phòng thí nghiệm: LAS-XD 1902

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1902 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Đất trong phòng; Vật liệu kim loại và liên kết hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Hiện trường; Vữa xây dựng; Gạch xây; Bentonite; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Nước xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật  của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_192-GCN-BXD_16092021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 192/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)