UBND tỉnh Bắc Giang và Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh(21/12/2020)

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Lễ ký kết hợp tác về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Tìm theo ngày :