Phương thức chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD(22/09/2020)

Ngày 22/9/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 4612/BXD-KHCN gửi Trung tâm giám định chất lượng xây dựng, Chi Cục giám định xây dựng Lào Cai về phương thức chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD.

Tìm theo ngày :