Hướng dẫn Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An xác định chi phí điều chỉnh quy hoạch xây dựng(27/03/2012)

Ngày 26/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 456/BXD-KTXD hướng dẫn Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An xác định chi phí điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

Tìm theo ngày :