Hướng dẫn về công tác quy hoạch xây dựng vùng huyện(24/06/2024)

Ngày 24/6/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3660/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về việc hướng dẫn công tác quy hoạch xây dựng vùng huyện.

Tìm theo ngày :