Thành lập Công ty TNHH điện Young Dong(04/02/2012)

Ngày 01/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 130/BXD–HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Công ty TNHH điện Young Dong.

Tìm theo ngày :