Thành lập Công ty TNHH IPP Việt Nam(09/03/2012)

Ngày 08/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 338/BXD–HĐXD về việc thành lập Công ty TNHH IPP Việt Nam như sau:

Tìm theo ngày :