Lần đầu tiên thi thợ giỏi ngành Xây dựng tại công trường(09/12/2020)

Trong 2 ngày 8 và 9/12, Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành Xây dựng Việt Nam năm 2020.

Tìm theo ngày :