Hội thảo “Sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng”(03/07/2020)

Ngày 3/7/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo “Sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng” và hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVII.

Tìm theo ngày :