Thứ Trưởng Cao Lại Quang tiếp Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản(03/08/2012)

Ngày 03/8/2012, tại trụ sở Bộ Xây dựng Thứ Trưởng Cao Lại Quang, cùng đại diện Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng Kỹ thuật đô thị, Vụ Hợp tác quốc tế, đã có buổi tiếp thân mật đoàn doanh nghiệp Nhật.

Tìm theo ngày :