Tầm nhìn Vĩnh Phúc(02/01/2012)

15 năm trước đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã được tái lập. So với lịch sử của một vùng đất vốn là cái nôi của người Việt thì 15 năm là rất ngắn ngủi. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Vĩnh Phúc đã đi được một bước dài trên con đường CNH, HĐH.

Tìm theo ngày :