Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đầu tư 8.200 tỷ đồng nâng cấp hệ thống thoát nước(16/04/2021)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi đề xuất đầu tư 8.200 tỷ đồng nâng cấp hệ thống thoát nước.

Tìm theo ngày :